Медіатор - речовина-посередник. передачі інформації у живій системі. Мейоз (від греиьк цсісоочГ, - зменшення) - TlpOUftC подвійного поділу клітин, шо забезпечує утворення статевих клітин. Мелена - наявність чорних, дьогтеподібних випорожнень, що зумовлені утворенням гематину при кишковій кровотечі, яка локалізована нижче зв'язки Трейця. Менопауза - клімактеричне припинення циклічних статевих змін (місячки) у жіночому організмі. Метаболіти - кінцеві продукти обміну речовин, які повинні видалятись з організму, Метяплазія (від лат. meta - рух, зміна після чогонебудь) - процес перетворення одного типу тканин в інший, шо супроводжується втратою ЇЇ функціональних особливостей Метастаз — вторинний процес неопластичного або запального походження, що зумовлений перенесенням патологічного матеріалу нв інші ділянки тіла. Метастазування (від грецьк. цетасспсссчС * переміщення) - розповсюдження патологічного процесу (неоплазія, запалення) з місця первинної локалізації на інші ділянки тіла. Метгемоглобін - незворотна патологічна форма гемоглобіну, яка внаслідок перетворення заліза гема з двохвалентного до трьохвалентного позбавлена здатності приєднувати кисень. Метгемальбумін — сполука гема з альбумінами; з'являється при його надмірній кількості у плазмі крові у випадках внутрішньо судинного гемолізу Метеоризм (від греиьк. иєтєа>ршо? - підняття) надмірне накопичення газів у кишечнику та роздутийстан черевної порожнини. Мієлодисплазія - розлади процесій мітозу та диференціації гемопоотичних стовбурових клітин, ЯКІ характеризуються стійкою до лікування анемією, появою у крові ендеробластів і макроцнтів та завершуються розвитком гострих лейкемій. Мієломи - неопластичні процеси В-лІмфошггів та імуноглобулін-продукунзчих (плазматичних) клітин, які супроводжуються надмірним синтезом моноклональних акгитіл-ітарепротеїнів. Міелопроліферативні Процеси - неопластична проліферація стовбурових клітин мієлоїдного ряду та їх нахцадкіа. МІкрогнатія ~ природжена вада розвитку у вигляді малих розмірів верхньої' щелепи та ротового отвору М ікро циркуляція - кровообіг через артеріоли, капіляри, аемули та суаини-шунти.
Из книги автора Обливач А.В. Основи патології. Навчальне видання. - Ужгород, УНУ, 2003 (укр. язык).

В тексте могут быть ошибки (надо проверять по оригиналу и там могут быть изображения).