Чому? 2. Які типи хімічних сполук виконують функцію синаптичних трансмітерів? 3. Один із записів на рис. 4-А зумовлений дією ацетилхоліну як збуджувального трансмітера, а інший - у-аміномасляної кислоти як гальмівного трансмітера. Ідентифікуйте записи. Відповідь поясніть. >^К\^
КА р^А W J***++*t\. Р-. Рис. 4-А. Запис за допомогою техніки петч клемп двох різних нейронів. Відхилення донизу свідчить про наявність вхідних, а відхилення угору - вихідних імпульсів. 4. Яку роль у метаболізмі нейротрансмітерів відіграє зворотне поглинання? Як воно відбувається? Які фармакологічні засоби його блокують? 5. Підраховано, що в передньому мозку людини співвідношення кількості синапсів до кількості нейронів становить 40 000 до 1. Поясніть це явище і його фізіологічне значення. 6. Що таке синаптична затримка? Поясніть її значення стосовно функцій головного мозку. 7. З 'ясуйте функцію глютаматних рецепторів у головному мозку. 8. Одні нейрони продукують нейротрансмітери, а інші - гормони, тобто хімічні месенджери, що поширюються кров'яним руслом. Назвіть гормони, що утворюють нейрони і назвіть локалізацію цих нейронів. 9. Гази нервово-паралітичної дії, які були синтезовані для можливої хімічної війни, головно гальмують активність ацетилхолінестерази. Чому таке гальмування зумовлює смерть? 10. Порівняйте структуру та функцію закінчень соматичних мотонейронів у скелетному м'язі і закінчень автономних рухових нервів у серцевому і гладких м'язах.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЗНАНЬ У питаннях 1-17 виберіть одну відповідь. Утворіть пари з висловів 1—5 та позначених літерами структур, що їх стосуються. Колена з цих структур може бути використана один раз, декілька разів або жодного разу. (A) Мікротрубочки. (B) Активні зони. (C) Ядра. (D) Світлі пухирці. (E) Зернисті пухирці.
Из книги автора Вильям Ганонг Фізіологія людини (на украинском языке).

В тексте могут быть ошибки (надо проверять по оригиналу и там могут быть изображения).