Вважають, що цей ефект є наслідком накопичення в цитоплазмі іонів Са 2+, котрі не встигають повернутися до саркоплазматичного ретикулума клітин під час діастоли.
Внутрішньосерцеві рефлекси являють собою групу безумовних рефлексів, рефлекторна дуга яких замикається на рівні вегетативних нервових вузлів, розташованих у самому серці. Гістологічне дослідження нервових вузлів денервованого серця собаки після пересадження і вивчення його функціонування за умов фізичного навантаження на тредбані, а також на ізольованому серці здійснили професор Г. І. Косицький зі співробітниками. Вони довели, що в складі нервових вузлів і сплетень, які, як вважалося раніше, мають відношення до системи блукаючого нерва, є нейрони трьох типів: 1) сенсорні нейрони, що мають зв’ язки з рецепторним апаратом серця, їхні аксони контактують із нейронами цього вузла і не виходять за його межі;
2) ефекторні нейрони чи мотонейрони — їхні дендрити розгалужуються в межах вузла, а аксони закінчуються рухомою кінцевою пластинкою на клітинах міокарда, утворюючи з ними міоневральний синапс;
3) проміжні, вставні нейрони — їх дендрити й аксони не залишають нервовий вузол.
Серед холінергічних нейронів внутрішньосерцевих вузлів виявлені також адренергічні нейрони.
Таким чином, у серці є повний комплект усіх частин рефлекторних дуг, а тому є умови для здійснення внутрішньосерцевих рефлексів. Одним із них є рефлекс підсилення скорочень лівого шлуночка при збільшенні наповнення правого передсердя. Якщо наявний підвищений тиск у камерах серця, в аорті та коронарних судинах, то з рецепторів, які розташовані в цих ділянках, спрацьовують рефлекси, що послаблюють серцеві скорочення. Це призводить до зменшення серцевого викиду. Відповідно до ефектів посилення чи послаблення роботи серця за різних умов наповнення порожнин серця, слід припустити наявність внутрішньосерцевих парасимпатичних і симпатичних рефлекторних дуг.
Из книги автора Шандри (редактор) Нормальна фізіологія. Вибрані лекції.2005 (на украинском языке).

В тексте могут быть ошибки (надо проверять по оригиналу и там могут быть изображения).